Thông tin chủ sở hữu website


Tên công ty:    CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP LÝ TƯỞNG
Tên giao dịch: IDEAL FARMING CORPORATION
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103007617
                        cấp ngày 23/08/2007 bởi Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế:     0305166680
Địa chỉ:           13 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Chức danh:     Giám đốc
Điện thoại:       0907420006 - 08 38228359
Email:              ngoc.nguyen@idealfarm.com.vn, ngocnth2007@gmail.com


 Website IDEALFARM:              www.IDEALFARM.com.vn

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Lý Tưởng hiện đăng ký sử dụng các tên miền sau đây đều được chuyển hướng về website IDEALFARM:
                                                     www.IDEALFARM.com.vn
                                                     www.idealfarm.vn
                                                     www.sanphanglaser.vn
                                                     www.sanphanglaser.com.vn
                                                     www.laserleveling.vn
                                                     www.laserleveling.com.vn