Nhân sự

1. Nguyễn Thị Hồng Ngọc
    Giám đốc
    Kỹ sư Cơ khí (1977-1982)
    Đại học Nông nghiệp 4 (Đại học Nông Lâm TPHCM)
    ĐTDĐ: 090 742 0006
    Emails: ngoc.nguyen@idealfarm.com.vn
                 ngocnth2007@gmail.com
 
2. Nguyễn Thị Tố Mai
    Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị
    Thạc sĩ
    Đại học Leipzig - Germany
    ĐTDĐ: 091 877 0806
    Emails: mai.nguyen@idealfarm.com.vn
                mainguyenthito@gmail.com