Ngành nghề kinh doanh

Mua bán, đại lý, cho thuê, sản xuất, thiết bị - máy móc ngành công - nông - lâm nghiệp - ngành xây dựng - ngành chế biến thực phẩm, thiết bị - phương tiện vận tải.
 
Tư vấn về chuyển giao công nghệ. Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ vào cuộc sống. Đào tạo nghề.
 
Dịch vụ tiếp thị. Xúc tiến, môi giới thương mại. Tổ chức hội nghị, hội thảo.
 
Dịch vụ vườn cảnh.