Bộ xử lý và điều khiển san laser GCS100


Công ty Cổ phần Nông nghiệp Lý Tưởng là nhà phân phối được ủy quyền cung cấp thiết bị và các giải pháp ứng dụng trong nông nghiệp của TRIMBLE (USA) đến người sử dụng ở ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Các thiết bị Trimble được bảo hành 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất.

Địa điểm bảo hành tại Thành phố  Hồ Chí Minh.

Xem các sản phẩm khác