Chính sách vận chuyển, giao nhận, lắp đặt

Chính sách vận chuyển/giao nhận/lắp đặt

Quý khách mua hàng hóa thiết bị và dịch vụ cung cấp bởi Công ty Cổ phần Nông nghiệp Lý Tưởng trên cơ sở Hợp đồng mua bán được ký kết giữa hai bên.

Các quy định vận chuyển, giao nhận, lắp đặt hàng hóa và dịch vụ được thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng mua bán.