Máy phát laser AG401


Máy phát laser Spectra Precision AG401 là máy phát laser đơn gian nhất của Trimble. AG401 đáp ứng cho việc san đồng ruộng theo mặt phằng song song với mực nước biển, thích hợp để kiểm soát mực nước khi canh tác loại cây ngập nước như lúa. Bán kính hoạt động của tia laser đến 400 mét (1300 ft).

Xem các sản phẩm khác